Sập ngũ phúc – Mẫu sập được dùng nhiều nhất-mã số Np162